Vad jag önskar jag lärt mig som barn

Vad jag önskar jag lärt mig som barn

Fler och fler pratar om att vi behöver bli bättre på att lära nytt och lära om. I en värld där förändring aldrig kommer att vara så långsam som idag behöver vi förmodligen lära oss att inte bara tillgodogöra oss ny kunskap, vi behöver bli bättre på att ifrågasätta den kunskapen vi redan har. Den kunskap som många gånger hjälpt oss fram till där vi är idag. I detta och några kommande inlägg försöker jag samla det jag önskar att jag lärt mig redan under min skoltid. 

De förmågor jag tänker på är inga nyheter, men uppfattas av många som udda specialintressen som ibland visas upp på TV som underhållaning. Det kan handla om att Jonas von Essen memorerar alla 500 namnen i Talangstudion, eller att sångerskan Sara Larsson bestämt sig tidigt för att bli "större än Elvis Presley". Men förmågorna fungerar för oss alla. Inte många prata om det, men tänk om det inte var jobbigt att lära nya sig franska glosor, tänk om det inte var jobbigt att läsa den boken din chef rekommenderande... 

Tänk om utveckling och lärande inte var svårt och jobbigt?

När omvärlden förändras utsätts fler av oss för det som alla entreprenörens för växande bolag någon gång får uppleva. Den ledarstil och de förmågor som hjälp till att starta ett bolag och ge det tidig framgång är ofta just det som hindrar företaget från att fortsätta växa när det nått en viss storlek. Entreprenören behöver då lära om eller låta någon annan ta över ledningen av företaget för att det ska fortsätta utvecklas. 

Samma sak gäller oss alla när vår omgivning och vi själva förändras. Vi kan fortsätta vara relevanta på vårt arbete, eller låta någon annan ta över det. Vill vi fortsätta utvecklas måste vi regelbundet utvärdera vad vi ska göra mer av och vad vi ska sluta göra, och därmed också vilken ny kunskap vi behöver. Ett bra sätt att veta på om du är anställningsbar är att fundera på om du hade blivit anställd idag till din nuvarande tjänst. Många gånger är svaret nej.

Skolan är idag designad för att ge oss grundläggande kunskaper i mattematik, språk, fysik, kemi, geografi, idrott osv. Men jag tycker att det saknas ett viktigt område: Hur vi effektivt lär oss nya saker. Kunskap om hur vi lär oss ny kunskap.

Även om de flesta elever lär sig studieteknik under grundskolan genom att varje dag lära sig något nytt sker detta inte organiserat, mer som en sidoeffekt av att lära sig andra ämnen. Vissa lär sig en effektiv studieteknik för att hantera det som skolan ger dem, andra gör det inte. Några har väldigt lätt för sig i skolan och behöver därför inte lära sig någon teknik då de inte utmanas ordentligt. Andra kämpar delvis i onödan då de tidigt kommer efter och sedan har svårt att komma ifatt. 

Jag tror att vi alla skulle kunna ge oss själva och våra barn superkrafter inom ständigt lärande om vi blev bättre på några eller alla dessa förmågor.

  • Leda sig själv och sätta mål

  • Snabbläsning

  • Minnestekniker

  • Lösa svåra problem

  • Mindfullness

I de kommande inläggen kommer jag att utveckla och motivera valen av just dessa punkter. Kommenterar gärna nedan hur du tänker kring dem eller om du tycker jag har glömt någon viktig förmåga.

Mitt mål för sommaren är att läsa dubbelt så snabbt som idag, med bibehållen läsförståelse. 

Vilket är ditt lärandemål för sommaren?

Det är väldigt roligt att så många kommenterar och hör av sig med tankar om inläggen på bloggen. Fortsätt gärna med det. 

Henrik bloggar på changeforfun.com om förändring för dig som också tror att förändring kommer bli en naturlig del av våra liv och vill bli bättre på att hantera det. Han skriver för dig som vill hitta ett sätt att må bra i förändring och vara förberedd när den kommer, även när den inte är självvald.

Det blir det väder du står i

Det blir det väder du står i

Varför blir inget färdigt?

Varför blir inget färdigt?