All in Del 1 (3)

Vad jag önskar jag lärt mig som barn

Skolan är idag designad för att ge oss grundläggande kunskaper i mattematik, språk, fysik, kemi, geografi, idrott osv. Men jag tycker att det saknas ett viktigt område. Ett område som skulle göra lärandet mycket enklare för oss alla.

Förmågan att lära dig nya saker. Kunskap om hur du lär dig ny kunskap.