Vad har Messi och elsparkcyklar gemensamt och varför är det viktigt?

Vad har Messi och elsparkcyklar gemensamt och varför är det viktigt?

1996 var Lionel Messi 9 år. Samma år blev Ronaldo från Brasilien utsedd till världens bästa fotbollsspelare. Messi var inte tillräckligt bra för att ens vara med bland kandidaterna till utmärkelsen. Han var för liten, för ung och alldeles för oerfaren. Messi var säkert lovande, men tveklöst sämre på alla spelets delar, om vi jämfört med Ronaldo samma år. Men det gör vi inte.

För ett par veckor sedan kom nyheten att elsparkcyklar är sämre för miljön än fullsatta dieselbussar. En forskare hade analyserat den totala miljöpåverkan av elsparkcyklar, från tillverkning och användning till insamling, laddning och till sist återvinning och sedan jämfört det med miljöbelastningen från dieselbussar. Det är inte nödvändigtvis en dålig analysen. Det är jämförelsen som är missvisande. När det gäller ny teknik glömmer vi bort en viktig del. En del som vi alltid har med när vi jämför yngre fotbollsspelare med äldre.

Diesel började användas som drivmedel på 1920-talet. Då hade bensindrivna motorbussar funnits i storstäder i trettio år. Det är ganska många år fram till idag för att förfina tekniken i både dieselmotorerna och raffineringen av olja till diesel. Elsparkcyklar har bara funnits i ett par år. Forskaren, eller journalisten i sin artikel, väljer helt att bortse från hur mogen tekniken är. 

För att jämförelsen ska bli mediavänlig lägger forskaren till den lilla detaljern ”fulla bussar”. Det är som att inte bara som att jämföra den nioåriga Lionell Messi med den 11 år äldre Ronaldo. Det är som att jämföra Messi nio år med Ronaldos bästa match 1996, inte bara en halvbra ligamatch, utan hans bästa matchen det året. En utmaning för kollektivtrafiken idag är att många bussar körs tomma eller med få passagerare. Det gör inte jämförelsen bättre.

På göteborgska har bussar på vissa linjer t o m fått ett eget smeknamn, Nykteristerna. De har aldrig varit fulla...

Vi ser media göra dessa missvisande liknelser regelbundet. En ny och lovande teknik blir jämförd med en redan etablerad och förfinad teknik utan utvecklingspotential. För ett år sedan kom larm om att batterier i elbilar var miljöfarliga att framställa. Vilket är korrekt på samma sätt som att Ronaldo 1996 var en bättre fotbollspelare än Messi. Sedan mobiltelefonerna började sprida sig utanför yuppie-kretsarna för 20 år sedan har det regelbundet kommit larm om att de är miljöförstörare, både pga de ädelmetaller som används vid tillverkningen och deras korta livslängden. Det var också en korrekt bild av nuläget, men samtidigt missvisande utifrån dess potential.

Potential och nuläge

Eftersom media misslyckas att ta med både potential och nuläge blir ofta rapporteringen skev. Elsparkcyklar, som ligger slängda på trottoarer idag, kan göra övergången till bilfria innestäder lättare imorgon. Elbilsförare som åker runt och ibland är fulla av sin egen rädda-världenattityd idag sponsrar utvecklingen av nya och bättre batterier. De miljöfarliga mobiltelefonerna har visat sig minska den totala miljöbelastningen då de ersatt en andra prylar som kameran, cd-spelaren, walkmanen osv (en läsvärd artikel från tidningen Wired).

När tränarna utvärderade den nioåriga Messi låg fokus på potential och hur de kunde hjälpa honom att nå sin fulla potential. Ronaldo vann Guldbollen 1996 för att han just då, nuläge, var den bästa fotbollsspelaren i världen.

Det är bra att utmana elsparkcykelbolagen som ibland i sin marknadsföring glömmer bort hela livscykelutsläppen och bara fokuserar på den ”utsläppsfria resan”. Men vi behöver vara observanta när nuläge och potential blandas ihop. Hur vi reser i våra städer behöver förändras, både för att göra det lätt att leva och röra sig i staden, men också för att minska belastningen på vår miljö. Elsparkcyklar har potential att vara en del av förflyttningen mot framtidens bilfria städer. 

Idag har Ronaldo slutat spela fotboll och Messi är bland de bästa i världen. Vem som var bäst 1996 har visat sig vara en dålig indikator på vem som är bäst idag. Om ett antal år får vi se hur väl elsparkcykeln lever upp till sin potential. Jag tycker att vi ska utvärdera ny teknik och nya trender med ett kritiskt öga. Bara för att det är nytt är det inte bra, men vi ska inte låta oss luras av nulägesmaffian, eller potential-drömmarna för den delen. 

När det bara är nuläget som lyfts fram, efterfråga potentialen. När diskussionen bara handlar om potential kan det ibland vara värdefullt att spela in nuläget. När utvecklingstakten är låg är nuläget viktigast, men när utvecklingstakten är hög är potential viktigast.

Om du fastnar i nuläget kommer du ha svårt att förstå framtiden.

//

PS. Möjligen ska Risk också vara en egen faktor bredvid Nuläge och Potential. Vi är ofta bra på att hitta risker därför är det ibland bra att bara fokusera på nuläge och potential. Att ta fram risker har sin tid.

PS 2 Intressant forskningsprojekt från Rise och Chalmers kring elsparkcyklar i sverige.

Bild från Freepik.comTeam - En missförstådd väg till förenkling och välmående

Team - En missförstådd väg till förenkling och välmående

Vad jag önskar jag lärt mig som barn - Sista delen

Vad jag önskar jag lärt mig som barn - Sista delen