Var har kapitalism och evolution gemensamt och varför är det viktigt för dig?

Var har kapitalism och evolution gemensamt och varför är det viktigt för dig?

Vi har länge levt utifrån antagandet att jordens resurser är oändliga. De senaste 20 - 30 åren har vi successivt insett att det är ett felaktigt antagande. Kapitalismen och den frihet det ger oss att skapa vår egen framtid har varit fantastisk för vår tillväxt och utveckling under 1900- och början av 2000-talet. Men det har skett på ett sätt som inte är långsiktigt hållbart. Hotet från global uppvärmning, föroreningen och nedsmutsningen av natur och hav är bara några tecken på detta. 

Kapitalismen är ett briljant och enkelt system. Vem som helst kan starta ett företag och sälja produkter eller tjänster. Om det finns en efterfrågan på det företaget erbjuder har företaget möjlighet att generera vinst och växa. Kapitalismen, tillsammans med människans unika förmåga att samarbeta i stora grupper, har skapat en fantastisk utveckling. Nu står vi dock inför en rad utmaningar som dagens kapitalism har försatt oss i och där mer av samma inte är lösningen. 

Kapitalismens framgång är dess enkelhet. Kapitalismen i sig har inget mål, men det är ett ramverk som ger varje människa nästan oändliga möjligheter att hitta sin niche, att uppfylla sitt mål. Vi kan antingen starta ett företag eller arbeta för någon annas företag. Så länge det vi gör skapar mer värde än det som våra konkurrenter gör ökar vi vår vinst eller lön. Kapitalismen leder mot en optimering av företags vinster. Finns en niche kommer så småningom ett företag etablera sig där och generera vinst. För enkelhetens skull fokuserar jag på företag i texten nedan, men samma premisser gäller individuella löntagare.

Vad är då problemet? Varför har kapitalismen skapat alla dessa enorma utmaningar på bara ca 100 år. Kanske kan vi förstå kapitalismens fördelar, och brister genom att jämföra den med ett liknande ramverk - evolutionen. 

Evolution utan mål

Evolutionen har inte heller ett mål. Däremot verkar den också optimera mot mer komplexa självorganiserande strukturer genom en tydligt ramverkt. Genom naturligt urval ökar de arter som bäst anpassar sig till sin omgivning i antal från en generation till en annan. Så länge en art är anpassningsbar, hanterar hoten från andra arter, inte konkurrerar för mycket inom den egna arten och får tag på föda ökar arten i antal individer. 

Det finns inga högre syften. Varken kapitalism eller evolutionen försöker optimera lycka för en art, eller samhälle eller ett ekosystem. Målet är inte nytta, eller hållbarhet eller jämlikhet, eller ens ett jordklot där någon vill leva. Det betyder att det kan leda till både bra och dåliga konsekvenser. 

Mekanismen är väldigt lika för båda. 

  • för kapitalismen: hitta en niche och generera vinst

  • för evolutionen: hitta en niche och öka antalet individer

Bland fjärilar och fästingar

Bland världens företag finner vi en lika stor bredd som den flora och fauna evolutionen givit oss. Det finns vackra fjärilar och fåglar, ståtliga svanar och älgar, spännande vargar och lejon. Det finns också fästingar, myggor, giftiga ormar, spindlar och blodiglar. Alla arter som lyckats hitta en niche där de kan överleva, föröka sig och successivt anpassa sig efter sin omgivning har kunnat frodas. Det samma gäller företag. Det finns de som bidrar till en bättre värld och de som inte gör det. Varken Evolutionen eller Kapitalismen gör skillnad på din värdegrund så länge du hittat din niche och kan växa. 

Även om ett företag startats ur en vilja att göra gott är det svårt att vidmakthålla den värdegrunden när konkurrensen tätnar. Vinst för ett företag ger muskler för fortsatt expansion. Om två företag är lika effektiva och finns i samma nich av marknaden kommer det som genererar mest vinst att ha en större chans att överleva; Inte för att de är bättre eller för att det är bra för jorden eller mänskligheten, utan för att företaget har mer resurser att rekrytera, marknadsföra, och utveckla sina produkter eller tjänster. På samma sätt som våra jordbrukande förfäder kunde öka snabbare i antal än de som var jägare och samlare. 

Profit for a company is like oxygen for a person. If you don’t have enough of it, you’re out of the game. But if you think your life is about breathing, you’re really missing something.
— Peter Drucker

Vad är då problemet

Stefan Hyttfors brukar göra en liknelse mellan vår strävan efter ekonomisk tillväxt och människokroppen. Han frågar sin publik hur många som har som mål att bli större och tyngre? Nästan ingen i publiken räcker upp handen. Det är främst vuxna som sitter i hans publik och de har redan nått sin långsiktigt hållbara vikt och längd, ibland med råge.

Det är viktigt att kroppen växer under vår barndom, men när vi kommer upp 20-års åldern ändrar vi fokus och slutar växa på höjden. Hans poäng är att jorden har nått sin vuxna ålder. Vi utnyttjar mer resurser än vår jord kan ge och kan inte fortsätta växa på samma sätt som samhälle och art. 

2018_Past_Overshoot_Days_Eng.jpg

Earth overshoot day, den dagen när vi utnyttjat de resurser som jorden kan ge oss under ett år inträffar tidigare och tidigare och som det ser ut nu behöver vi väldigt snart två jordglober för att försörja vårt levnadssätt. Vi har tyvärr bara en.

En lösning

Problemet här är inte kapitalismen och dess företag som vinstmaximerar. Problemet är att vi låtit kapitalismen verka utan mål. Det var rimligt när vi antog att jordens resurser var oändliga och att varje företag kunde göra som de ville. Nu, när vi vet att jordens resurser är väldigt ändliga, behöver vi styra kapitalismen mot hållbarhet. Mot en helhet som är bra för jordens befolkning. 

Det har varit gratis för trålare att dammsuga havet på fisk, det har varit gratis för oljebolag att förorena, ta upp olja och bidra till växthuseffekten, det har varit gratis att förorena och övergöda våra hav. Ingen har betalat något till en allmän ”Jord-fond” varje gång ett uttag från jordens gemensamma resurser har gjorts. Enskilda länder har gjort vissa försök att begränsa överutnyttjandet, men det har i bästa fall bara fungerat lokalt, men inte givit någon effekt globalt. Ett företag flyttar lätt till länder som inte begränsar deras möjlighet att vinstmaximera varför en global lösning krävs. 

Men tänker du kanske, det är inte gratis att borra efter olja, det är både dyrt och tidskrävande? Att fiska kan både vara farligt och kräver dyr utrustning! Ja, men de har inte betalat något för livscykelkostnaden för att använda jordens gemensamma resurser. Livscykelkostnaden är kostnaden för att nyttja ändliga resurser och ta hand om eventuella negativa konsekvenser som användningen av den resursen ger. 

Jag tror att det är fel att försöka gå ifrån kapitalismen. Det är en enormt kraftfull och enkelt sätt att släppa lös individuell energi och uppfinningsrikedom. Att gå från oändliga resurser till brist kräver dock att vi ändrar kostnaden att bruka de ändliga resurserna. Med rätt prissättning blir det helt ok att borra efter olja, köpa och köra en bensinbil. Det blir helt ok att tråla fisk eller att hugga ner regnskog. Varje del behöver bara kosta så mycket att uttaget av jordens resurser blir långsiktigt hållbart. Vi tar helt enkelt bort rabatten på de resurser som vi måste hushålla med.

Även om evolutionen började som ett ramverk helt utan mål. Är det inte där vi är idag. Människan har styrt evolutionen i flera tusen år genom att avla fram de egenskaper vi vill ha hos våra tamdjur och genom att förädla de växter vi på något sätt brukar. Vi styr även hur stora andra populationer ska vara, även om våra insatser inte alltid varit framgångsrika. I Sverige är de tydligast genom jakt på varg, rådjur, älg och björn och genom bekämpning av mygg i utsatta områden. Vi behöver göra samma sak med kapitalismen. Vi kan inte låta den välja sin egen väg utifrån var det finns mest vinster att hämta. Vi behöver styra den mot global hållbarhet - Hållbar global kapitalism.

(se tidigare inlägg om varför vi behöver tänka globalt i allt vi gör)

Hur blir det då med tillväxten?

Men tillväxten då, tänker du, vad skulle hända med den när vi inte längre kan låtsas att jordens resurser är gratis och oändliga? 

Som i alla nya skeden i livet innebär det oftast både risker och möjligheter. Om alternativet är att våra barnbarn inte har ett välmående jordklot att leva på kanske tillväxten, som vi känner den idag, är värd att riskera medan vi ännu har tid. Vi står inför samma strategiska vägval som företagsledningar ställs inför vid större skiften på marknaden, när förutsättningarna ändras: 1) fortsätta på inslagen väg trots att den bygger på gamla och inaktuella antaganden eller 2) satsa för att kunna bli framgångsrik på den nya marknaden. Många företag har inte orkat förändrandra sig när förutsättningarna ändrats, men många företag har också lyckats förnya sig och frodas under nya förutsättningar. Så det finns hopp.

Nya arter kommer och andra försvinner. Det är inget ovanligt. Oavsett om vi lyckas ställa om till en hållbar kapitalism eller inte så rullar evolutionen på som vanligt. Om vi agera utifrån den kunskap vi har idag ökar sannolikheten att vi fortsätter att tillhöra den art som styr livet på jorden. Annars blir vi kanske en intressant parentes i jordens liv. En som, likt dinosaurierna plötsligt försvann. Vår ”meteorit” är dock inte en stor sten från rymden som plötsligt krockade med vår planet. Vår ”meteorit" kommer, ironiskt nog, vara vår oförmåga att samarbeta.

Det känns onödigt.

------

Några länkar för vidare läsning

 

Henrik bloggar på changeforfun.com om förändring och varför vi behöver lära oss att se förändring som något naturligt och spännande, även när den inte är självvald.

Varför tillverkas det mat som är dålig för oss?

Varför tillverkas det mat som är dålig för oss?

Hur mycket är ditt liv värt?

Hur mycket är ditt liv värt?