Hur mycket är ditt liv värt?

Hur mycket är ditt liv värt?

Ett meddelande från TT berättar att Vägverket, tillsammans med Örebro Universitet, har kommit fram till att ett människoliv är värt 40,5 Msek. Oavsett vad vi tycker om siffran i sig, är de föredömligt transparenta kring hur de kommer att utvärdera om det är värt att öka trafiksäkerheten på en viss vägsträcka. Det är i det konkreta vi hittar varför vi inte verkar komma överens med kollegan eller chefen. Det är i det konkreta vi tydliggör vår logik.

Siffror är ett sätt att bli konkret. Utmaningen med att omsätta våra värderingar till siffror blir tydlig då det visar sig att tidigare beräkningar av Trafikverket värderade ett människoliv till 24 Msek. Nästan hälften av den nya siffran. 

Som vanligt med nyckeltal och siffror behöver de sättas i ett sammanhang. De som använder dem behöver dessutom förstå hur de togs fram och vad det kan användas till. Och kanske viktigast, vad de inte kan användas till. Det talar dock inte emot att ta fram en siffra.

Siffror

Vi är oftast obekväma med att ”förminska” människors värde eller prestation till en siffra. Det är delvis därför vi är känsliga för betyg, löner (se tidigare inlägg) och, som i fallet med Trafikverket, värdet av ett människoliv. Det märkte vi inte minst på mitt tidigare jobb där vi implementerade schemaläggningssystemen för piloter och flygvärdinnor. Där var utmaningen att göra göra om skickliga planerares magkänsla till konkreta regler och siffror så att en mjukvara kunde ta fram bra scheman. 

Den spontana reaktionen är oftast att det inte går att bryta ner just min kunskap i siffror, regler och algoritmer. Det är en konstform inte en vetenskap. Det betyder dock oftast bara att du inte tänkt tillräckligt mycket på vad du faktiskt gör. Vi skulle alla tjäna på att försöka bryta ner vår kunskap och vår magkänsla i konkreta regler och parametrar. Regler och parametrar som sedan kan testas, justeras och förfinas över tid. Det moderna ordet för detta utanför systemvärlden är för tillfället Principer. (En spännande bok kring detta är Principles).

Det finns risker med att omsätta något till siffror då illagenomtänkta nyckeltal eller parametrar kan leda till oönskade effekter. Exemplen på detta är nästan oändliga . Det finns dock ett stort värde att tvinga sig själv att konkretisera sin känsla antingen i text eller i siffror, inte minst för att kunna diskutera dina bedömningar med kollegor och se om ni gör samma grundläggande antaganden. Antaganden som ni sedan kan diskutera, undersöka och testa.

Konkretion i text eller  siffror tvingar oss att skärpa våra resonemang. De tvingar oss att vara konkreta och specifika. En siffra är tydlig. Får du betyg 3 på en femgradig skala är det uppenbarligen sämre än betyg 4, men bättre än betyg 2. Vad som sedan är rättvist och vilka kriterier som bedömningen grundar sig i, det är det intressanta att diskutera.

Taktik

Min erfarenhet är dessutom att konkretisering är ett riktigt bra sätt att få uppmärksamhet kring en viktig fråga. Så länge en lösning är diffus och oklar är det svårt att få upptagna personer att engagera sig i frågan. Om jag däremot är väldigt konkret får jag mycket mer diskussion och fokus på frågan. Fokus är inte nödvändigtvis positivt initialt, men det ger alltid upphov till värdefull dialog.

Det är naturligtvis omöjligt att fånga en individs hela personlighet och värde för sin familj och vänner i numeriska termer. Det hindrar inte att det är riktigt bra att, som Trafikverket gjort, ta fram en siffra på vad ett människoliv är värt i deras beräkningar. 

Mycket blir väldigt dåligt om vi tar det som sanning och baserar alla våra framtida beslut på denna siffra utan reflektion. Men om vi istället tar det för vad det är, ett försök att skapa transparens och vår bästa uppskattning just nu. Då behöver det inte vara så kontroversiellt, bara ett klokt steg mot öppenhet. 

Det görs dagligen businesscase kopplat till människors värde. Vad är risken att bromsarna på bilen slutar fungera, Vad är risken att ett flygplan kraschar, hur mycket får medicin kosta till svårt sjuka och inte minst det aktuella dödsfallen kring självkörande bilar. Så länge vi har begränsade ekonomiska medel behöver vi bli bekväma med denna typ av svåra värderingar och inte gömma oss bakom luddiga moralfilosofiska resonemang.

Att sätta en siffra gör oss inte mindre mänskliga, bara mer transparenta och ärliga. Mer transparens är nästan alltid bättre än mindre och siffror som används klokt är en väg mot bättre samarbete och öka samsyn i svåra frågor. Sen måste vi komma ihåg att siffran blir inte mer sann för att det står 40,5 istället för ca 40. Det är ändå bara en uppskattning.

...Vad du ej klart kan säga, vet du ej:
med tanken ordet föds på mannens läppar:
det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta.
— Esaias Tegnér - "Epilog vid magisterpromotionen 1820"
Var har kapitalism och evolution gemensamt och varför är det viktigt för dig?

Var har kapitalism och evolution gemensamt och varför är det viktigt för dig?

Digitalisering - Det är inte som du tror

Digitalisering - Det är inte som du tror