Var är du?

Var är du?

Som verksamhetsutvecklare startar mina uppdrag ofta med att jag får målande beskrivningar av mina kunders önskade läge som de vill ha min hjälp att ta sig till. Att veta var man är på väg är väldigt viktigt, annars blir det som det flitigt använda citatet från Alice i Underlandet av Lewis Carroll. Alice följer efter en kanin ner i Underlandet. Väl där träffar hon på en katt som hon frågar om vägen: 

- Vill du vara snäll och tala om för mig vilken väg jag ska ta härifrån?
- Det beror på vart du vill komma, svarade katten. 
- Det spelar inte så stor roll, sa Alice. 
- Då spelar det heller ingen roll vilken väg du tar, sa katten. 

För att kunna ta fram en bra utvecklingsplan är det dock lika viktigt att veta var du är när du startar din förändring, dvs. ditt nuläge. Först när du vet hur ditt nuläge ser ut är det möjligt att säga vad som krävs för att ta dig därifrån till ditt önskade läge. Hur lång är sträckan, dvs. vad är rimligt att förvänta sig i tid och insats till exempel?

Om vi antar att du vill förbättra ett flöde i din verksamhet, det kan gälla besökare på en mässa, patientflöden på ett sjukhus eller flödet av produkter i en produktionsanläggning. För att kunna förbättra dessa flöden så behöver du grundinformation om hur stora flödena är, i vilken riktning flödar de, vid vilken tidpunkt på dagen, var går det långsamt, var går det snabbt, vilken väg färdas de och så vidare? Utifrån denna information kan du sedan gå vidare och utveckla en plan för att ta dig från ditt nuläge till ditt önskade läge. Det är samma princip som vid orientering. Med utgångspunkt och mål givna kan du utveckla och utvärdera alternativa vägar för att ta dig fram i terrängen.

Det är inte ens nödvändigt för dig att hoppa in i din yrkesroll för att förstå principerna. Det kan handla om att arrangera en fest hemma hos dig för någon som fyller år. Utan vetskap om hur många som ska bjudas, vilken typ av fest som önskas och vad som finns hemma i kylskåp och skafferi är det svårt att planera dina insatser på ett bra sätt. Behöver du hyra möbler? Hur lång tid krävs det för att laga maten? Har någon allergier? Vilken tidpunkt och dag är bäst?

Principerna för en bra utvecklingsplan är med andra ord desamma oavsett område även om frågorna gällande nuläge kan behöva anpassas efter situation. Ett enkelt sätt att värdera sitt nuläge för att uppskatta hur mycket insats som krävs för att nå dina mål är att värdera var du befinner dig i dagsläget på en skala 0-10? (Där 0= jag har inte någon relation/hälsa/fritid/flyt i fabriken/intressant arbete etc. och 10=jag har precis den relation/hälsa/fritid/flyt i fabriken/intressant arbete som jag önskar mig.)

För att förenkla planeringen av ditt nästa steg är det bra att ställa frågan: "Vad krävs för att ta mig/min organisation etc. från mitt nuvarande läge ett steg upp på 0 till 10-skalan?"

Lycka till på vägen mot dina önskade förändringar!

 

How to Make Flying Fun Again?

How to Make Flying Fun Again?

Gammal chef i en ny värld - behövs du?

Gammal chef i en ny värld - behövs du?