Digitalisering - Det är inte som du tror

Digitalisering - Det är inte som du tror

För några veckor sedan lyssnade jag på ett föredrag på youtube av Yuval Noah Harari, författare till två fantastiska böcker, Sapiens och Homo Deus. Han talade inför en församling i Indien om farorna med nationalism och varför nationalismen aldrig kan lösa dagens stora utmaningar. Det blev tydligt att det han pratade om även gäller företagsvärlden och Digitalisering. 

Nationer är ett inte något naturligt för människor. Det har bara funnits i ett antal tusen år. Innan dess levde människor i mindre grupper eller stammar där alla kände alla. Länder, enligt Harari, formades utifrån att stammarna insåg att de var och en för sig inte kunde hantera sina utmaningar utan behövde hjälpas åt. 

Han tar exemplet med de stammar som lever utmed floden Ganges i nuvarande Indien. När floden svämmade över och förstörde stammarnas skörd svalt befolkningen. När det var torka och skörden förstördes svalt befolkningen. De kunde inte var och en för sig tämja floden genom att bygga dammar och kanaler. Men när de gick samman och formade större grupper, kunde de gemensamt kontrollera floden. En nation var skapad. 

Hans poäng är att nationer idag är som stammarna längs Ganges för 5000 år sedan. Alla människor idag lever längs en global flod. En flod av vetenskapliga upptäckter, information och tekniska uppfinningar. Enskilda länder kan inte längre var och en för sig lösa våra stora utmaningar då de alla är globala, t ex miljön, kärnvapenhotet och disruptiv teknologi. Nationer kan inte längre hjälpa oss med de utmaningar vi står inför. Vi måste organisera oss för att hantera hela globens utmaningar och det är därför nationalism är en återvändsgränd.

Det samma gäller företag. Företag har sedan början av 1900-talet varit uppbyggda av enheter,  avdelningar och grupper som haft relativt avskilda uppgifter. En avdelning sköter marknadsföring, en sköter försäljning, en sköter utveckling av nya produkter och en sköter tillverkningen av befintliga osv. I årtionden har de var och en för sig kunnat sköta sina uppgifter. De har haft sin budget och ökat den 2-10 % varje år beroende på hur aggressiva tillväxtmål ledningen har krävt. Idag kan dock inte någon organisatorisk del utföra en uppgift för sig själv längre. Det behövs kompetens från flera olika delar av företaget för att skapa värde. 

Digitalisering handlar inte om att göra analoga processer digitala. Det är en biprodukt och något vi gjort sedan 60-talet när de första datorerna kom. Digitalisering handlar om att vi behöver gå från att tänka lokalt till att tänka globalt, från min avdelningar till vårt företag. 

Hela värdekedjan, hela företaget, hela kundupplevelsen!

På samma sätt som det är en stor utmaning att få alla stammar längs Ganges att samlas och arbeta tillsammans eller få alla nationer att samlas runt några gemensamma mål, är det svårt att få hela företaget att samlas runt några få gemensamma mål. Det är därför Digitalisering är svårt! 

Ändringen i många företag är lika fundamental som att gå från att tillhöra ett land till att bli världsmedborgare. För några få låter detta väldigt spännande, men för de flesta skapar det en stor känsla av otrygghet. Vilket språk ska vi prata? Hur ska vi samarbeta? Vilka regler ska gälla? Vem bestämmer?

Digitalisering handlar om att organisera sig för att hantera den ökade komplexiteten som ett större sammanhang innebär.

Digitalisering handlar inte om datorer, data, internet of thing, artificiell intelligens, molnlösningar, agil utveckling, lean, självbestämmande team eller innovationer. De är verktyg och utan dem och personer som kan använda dem blir det svårt. Digitalisering handlar dock om att organisera sig för att hantera den ökade komplexiteten som ett större sammanhang innebär. Digitalisering handlar om att göra resan från svensk till världsmedborgare. 

Hur mycket är ditt liv värt?

Hur mycket är ditt liv värt?

 Kan Facebooks kris leda till integritetsrevolution?

Kan Facebooks kris leda till integritetsrevolution?