Det blir bättre om du är beredd

Det blir bättre om du är beredd

Det går inte att kasta en sten i vattnet och hoppas att vågorna bara ska gå åt ett håll. De sprider sig alltid över hela sjön. Genuin förändring gör alltid det.

Det finns ett steg utöver de som vi läser om i kurser om förändringsledning. De som smyger sig på och kräver förändring av alla som är med, även de som startade arbetet och de som tror att de kan komma undan vid sidan om.

Det finns några tydliga faser i förändringen. Vi känner alla till de vanliga som det pratas mycket om. När vi gör något nytt så blir det först lite sämre. Därefter, om vi orkar hålla ut och inte faller tillbaka i det gamla, så blir det bättre. I alla fall så länge vi likställer förändring med förbättring. Utmaningen är att se till att perioden när det är sämre blir så kort som möjligt. Men det är inte denna del av förändringsresan detta inlägg handlar om. 

Det finns mycket som påverkar en förändring. Detta inlägg handlar om hur nära förändringen du är och vad det innebär för dig och din grupp.

Vi kan dela in organisationen i fem olika grupper vid en förändring 

  • De som är mitt i förändringen

  • De som inser att de snart också måste förändra sig

  • De som står vid sidan av och tror att de kan fortsätta som vanligt. 

  • De som tror att de redan arbetar på det nya sättet, men inte gör det

  • De som var pionjärer eller leder arbetet

Mitt i förändringen

De som är mitt i förändringen inser oftast att de behöver förändra sig. Några tycker att det är spännande och några tycker att det är jobbigt. Är det en bra förändring som hanteras väl kommer oftast gruppen ut på andra sidan med mer energi och en positiv känsla av att det var värt obehaget att tänka om och lära nytt.

Näst på tur

De som står näst på tur för att påverkas av förändringen har oftast lite mer tid att vänja sig vid tanken. Från sina kollegor får de information om vad förändringen innebär i praktiken. Förhoppningsvis känner de en trygghet i att deras kompetens behövs även fortsättningsvis. De delarna som ändras blev också till det bättre för kollegorna, eller i alla fall inte sämre. 

Vid sidan av

När en grupp börjar röra sig snabbare eller skapar mer värde än tidigare får det ringar på vattnet. Ingen kommer att komma undan. Det är lika bra att ställa in sig på det. Oftast har grupper som står vid sidan av förändringen fullt upp med sitt och blir tagna på sängen när förändringens vågor sköljer upp på deras strand. 

Utifrån ser det ut som att de borde varit beredda. De har haft tid att vänja sig vid förändringen via sina kolleger. Det är tyvärr inte alltid fallet. Dessa grupper kan vara stödfunktioner och de kan också vara andra affärsenheter eller andra avdelningar. 

Det gör att för denna grupp blir förändringen oftast lite jobbigare än den borde varit. Grupper runt omkring som börjat komma in i de nya arbetssätten förväntar sig att övriga företaget anpassar sig till deras rytm och har högre förväntningar än tidigare. Det skapar oftast friktion och behöver hanteras omgående. 

Tror att de redan är där

Nästa grupp som får ett brysk uppvaknande är den gruppen som tycker att de ”redan arbetar enligt de nya principerna”. Kommunikation och förändringsarbete är svårt. När vi t ex pratar om agil transformation är det oftast inte modeller eller processer som är det stora skiftet, utan ganska subtila förändringar i tankesätt och ledarskap. När någon berättar om det verkar det inte så märkvärdigt, men när du får känna skillnaden kan den vara enorm.

Det är också svårt att se sig själv utifrån på ett objektivt sätt. Vem har inte gått en kurs i situationsanpassat ledarskap bara för att gå därifrån med en känsla av att det jag redan gör är bra nog. ”Klart jag situiationsanpassar mitt ledarskap!” Ingen stor anledning till förändring här. 

Förändringsledarna själva

Den sista gruppen, de som leder arbetet är oftast de som sist inser att även de behöver förändra sig för att lyckas med sin uppgift. En stora utmaningen för denna grupp är att veta var organisationen är i förändringen. 

Den största utmaningen här är att denna grupp behöver agera olika i olika faser. T ex kräver första fasen, när organisationen inte vill ett annat ledarskap än andra fasen när den vill, men inte har lärt sig hur ännu. 

Denna grupp behöver kunna fånga upp organisationen där den är och agera på det sätt som gagnar förändringsarbetet på bästa sätt. Det räcker inte med att ”ni får ta mig som jag är”. En utmaning är att det inte alltid är de som är duktiga på att få en förändring att lyfta som är duktiga på att ställa om till att få den att landa. 

Vilken grupp tillhör du?

Det viktiga är oftast inte att nå alla mål vi sätter upp vid en förändring. Det viktiga är vilka vi blir i vår strävan att nå dem. Det gäller hela organisationen och inte minst de som leder förändringsarbetet. 

Vi vet inte alltid hur snabbt förändringens vågor sprider sig i organisationen. Fundera över vilken grupp du tillhör och räkna med att de kommer att nå din strand. Det gör dig mer beredd när de kommer.

Lärdomar från två års bloggande

Lärdomar från två års bloggande

Varför nationalism är ett gosedjur vi inte kan unna oss

Varför nationalism är ett gosedjur vi inte kan unna oss