Överlevnadshandbok för överambitiösa

Överlevnadshandbok för överambitiösa

Är du en sådan person som gång efter annan vänder ut och in på dig själv för att hinna med allt och se till att alla i din omgivning har det bra? Sannolikheten är då stor att du tillhör den överambitiösa typen. Med överambitiös menar jag en person som vill väldigt mycket, ställer krav på kvalitet och som vill att det skall bli bra för både affärspartners och vänner/familj. Följden brukar bli att du blir lidande själv för att listan på att-göra-saker blir för lång och känslan av att det hänger på dig blir för stor

Vid de tillfällena då det händer är det bra att gå igenom följande tre frågor:

  1. Vad händer om det inte görs överhuvudtaget?
  2. Vad händer om det görs till ett senare datum?
  3. Finns det någon annan som kan göra det?

Om en uppgift har önskats av någon annan, exempelvis en kollega som behöver hjälp, så är det dessutom bra att ställa motkrav. Är uppgiften till exempel att hjälpa till med att skriva en rapport så be om ett exempel på en bra rapport eller en lista med de tio viktigaste frågorna som behöver besvaras kopplat till uppgiften. Mer än hälften återkommer inte med ett svar, vilket innebär att uppgiften inte är tillräckligt prioriterad för dem för att de skall lägga 5 minuter på den, och du kan ofta pausa uppgiften till ett eventuellt svar dyker upp eller du har mer tid.

Det är lätt när man har mycket att göra att inte unna sig 5 minuter att stanna upp och reflektera över vad det egentligen är som behöver göras och om din bild av behoven motsvarar verkligheten. Men om du gör det så inser du ofta att det mesta går att lösa! Själv har jag vid tillfällen med hög arbetsbelastning tagit dialog med både medarbetare och kunder om omfattning och tidpunkt för leverans. 

Med lite perspektiv på situationer går det att inse att de flesta leveranstidpunkter bara är påhittade tidpunkter (även om de på din att-göra-lista snabbt har blivit en fast tidpunkt)! Givetvis finns det undantag i form av viktiga mötestillfällen, lanseringar och leveransdatum som inte går att ändra utan omfattande konsekvenser. Alla andra tidpunkter går dock ofta att ha en diskussion om. Fundera på om det är möjligt att dela upp leveransen till exempel. Går det att leverera en presentation av resultatet med en kort sammanfattning men få ytterligare tid för slutrapporten? Det viktiga i en sådan situation är ofta att diskutera de verkliga behoven, dvs. hur skall det du levererar användas och när? Du har också stor nytta av att vid en diskussion kunna presentera en alternativ plan utifrån din arbetsbelastning så att det inte bara upplevs som att du vill skjuta på uppgiften utan har en plan för den totala efterfrågade leveransen.

I vissa situationer är vi dock duktiga på att skapa jobb för oss själva för att vi har högre krav på oss än omgivningen har. När jag i slutet av ett konsultuppdrag skulle skriva en slutrapport hade jag tänkt ut en tydlig struktur för rapporten men insåg att jag inte skulle ha tid att skriva hela rapporten enligt den strukturen. Jag vände och vred på frågan och kom till slut fram till att jag skulle skippa en del av rapporten som jag hade med i planen och vända på problemet. Jag skulle leverera min rapport utan det kapitlet och om kunden ville ha mer så kunde vi helt enkelt ha en dialog om det. Jag levererade. Kunden var mycket nöjd. Kapitlet existerade bara i min överambitiösa hjärna. Det fanns inget behov för det kapitlet även om det i min ideala värld gärna skulle inkluderats.

Även om du gärna hade varit det så är du tyvärr inte övermänsklig och har precis som resten av alla människor 24 timmar per dygn tillgängligt. Genom att ifrågasätta och prioritera din tid och dina uppgifter är det också möjligt att leverera precis så mycket som är din absoluta förmåga utan att du knäcker dig själv. Ofta är kraven vi ställer på oss själva mycket större än omgivningens krav på oss. Vem vill egentligen ha den perfekt griljerade julskinkan eller superslipade excelarket istället för en glad, kreativ, energisk och balanserad pappa/mamma/kompis/släkting/medarbetare?

Så när du nu sitter med din lista med ”fixa julfest på jobbet”, ”täcka upp för dubbla roller på jobbet i väntan på rekryteringen som pågått ett halvår”, "fixa näringsriktig mat till familjen" och "träna minst 3 gånger den här veckan" så ta några djupa andetag. Hitta 10 ostörda minuter en dag (på väg till bussen, på parkeringsplatsen, under lunchen, när du hänger tvätt….) och gå igenom listan med ovanstående 3 frågor i bagaget. 

Det mesta är aldrig så livsavgörande eller akut som en överambitiös person anser det vara och om det är det så är det sällan ditt odelade ansvar! 

Lycka till!

Del 3: Utveckling utan att organisera om varje år - Går det?

Del 3: Utveckling utan att organisera om varje år - Går det?

Del 2 - En glimt av den självorganiserande magin

Del 2 - En glimt av den självorganiserande magin