Vad Hollywoods hjältar kan lära dig om förändringsarbete

Vad Hollywoods hjältar kan lära dig om förändringsarbete

Lightning McQueen har ett mål. Han ska vinna Piston Cupen. Den största biltävlingen i världen. Han är snabb och skicklig så det borde vara möjligt för honom att vinna tävlingen. Han är dessutom motiverad. Att vinna är allt för honom och han är här för att göra just det, oavsett vad som krävs. 

Vi tittare förleds tidigt att tro att filmen Bilar handlar om hans förberedelser för att vinna tävlingen. På samma sätt är det lätt att tro att en förändringsresa i en organisation handlar om nya processer och kortsiktiga mål.

McQueen.jpg

Vi tittare förleds tidigt att tro att filmen Bilar handlar om hans för-beredelser för att vinna tävlingen.

Det visar sig snabbt att vår hjälte på olika sätt är sin egen största motståndare. När vi först träffar Lightning McQueen är han en ganska odräglig, arrogant och självisk rallybil. Han är så bra att han inte behöver några vänner eller någons hjälp. Tror han.

Förändringens dramaturgi

Det finns en välkänd dramaturgi i de flesta filmer, kanske syns den tydligast i barnfilmer. Filmen Bilar startar, som många andra filmer, med att en huvudpersonen vill uppnå ett mål. I detta inlägg kallar vi det den yttre resan. Den resan som handlar om att uppnå något eller lösa ett problem. För Lightning McQueen handlar det om att vinna Piston Cup. 

Men det blir en ganska ointressant berättelse om allt bara handlar om den yttre resan. För att vi ska dras in i berättelsen behövs ett annats sorts hinder, ett mer personligt hinder som behöver övervinnas. Vi kan kalla det den inre resan. 

Den inre resan handlar ofta om vilken person huvudpersonen behöver bli för att lyckas med den yttre resan, att nå sitt mål.

Den inre resan handlar ofta om vilken person huvudpersonen behöver bli för att lyckas med den yttre resan, att nå sitt mål. I Lightning McQueens fall handlar den inre resan om att han behöver bli en person som andra vill hjälpa. En som inte bara tänker på sig själv. Någon som andra kan lita på. 

För att ditt förändringsarbete ska bli framgångsrikt behöver det också både en yttre och en inre resa. Den yttre resan är de nya mål organisationen satt, de nya arbetssätten som formas, de nya metoderna och ceremonierna som skapas osv. Alla de delarna är förhållandevis enkla att genomföra. Det finns mallar och modeller att följa. 

Varför misslyckas dö förändringsarbete?

Den inre resan har inte samma tydliga mallar och metoder. Den upplevs av många som svårare. Det pratas ibland om att kulturen behöver förändras. Det tycker jag är ett sätt att underskatta den inre resan. Kulturen låter som något abstrakt, något opersonligt, som något någon annan behöver bry sig om. 

Den inre resan, att skapa en kultur som gör det möjligt att nå de yttre målen är däremot allt annat än abstrakt. Den inre resan handlar ofta om att nyckelpersoner, kulturbärare, inom organisationen behöver förändra sig, som hjälten i filmen, för att kulturen ska förändras. För att förändringen ska lyckas. 

Nyckelpersonerna behöver bli motiverade att ta itu med de låsningar och beteenden som håller dem själva och organisationen tillbaka. Det som hindrar organisationen från att nå sina mål och att lyckas med den yttre resan. 

Om ni av någon anledning inte genomför er inre resa så kommer den yttre resan att misslyckas. Den yttre resans mål är inte att få alla processer på plats. Den yttre resans mål är att skapa tillräckligt stor begär och motivation för att genomföra den inre resan. 

Den yttre resans mål är inte att få alla processer på plats. Den yttre resans mål är att skapa tillräckligt stor begär och motivation för att genomföra den inre resan.

När den inre resan misslyckats men den yttre ger sken av att vara klar har oftast införandet av en ny metod (t ex SAFe) genomförts och avslutats. Men du ser inga stora förbättringar. Istället upplevs organisationen om något lite mer byråkratisk och stelbent efter införandet. 

Då är det lätt att tro att det här nya arbetssättet inte var något för just er. Ni är ju faktiskt lite speciella...

I slutet av filmen är Lightning McQueen på väg att vinna Piston Cup. Då ser han plötsligt sin vän krocka och stannar mitt på banan. Det är vännens sista tävling och de vet båda hur farligt det är att få motorstopp mitt på banan när övriga bilar snart kommer ifatt. Han ser bilder spelas upp för sitt inre från andra tävlingar där bilar blivit påkörda och skadats svårt. Samtidigt är han bara några billängder från att uppnå sitt stora mål, att vinna tävlingen. 

Då är det lätt att tro att det här nya arbetssättet inte var något för just er. Ni är ju faktiskt lite speciella...

I det ögonblicket inser han vad som är viktigast. Han tvärnitar och kör tillbaka till sin vän och hjälper honom till en respektable tredjeplats och ett fint avslut på en lång karriär. Lightning McQueen förlorade loppet och nådde inte sitt yttre mål, men han vann respekt. Sin egen och andras, och han insåg tillslut att det var det viktigaste. 

Som för filmens hjälte handlar det inte på riktigt om du når alla dina kortsiktiga mål eller inte. Det handlar om den inre resan och vem du är, vad du kan, hur du agerar, hur väl ni samarbetar och vilket värde ni skapar. Det handlar om hur väl du hanterar din inre resa och vart ni är på väg.

Allt annat är bara rekvisita.

////

Klicka här för att anmäla dig till vårt nyhetsbrev.

Henrik bloggar på changeforfun.com om förändring för dig som också tror att förändring kommer bli en naturlig del av våra liv och vill bli bättre på att hantera det. Han skriver för dig som vill hitta ett sätt att må bra i förändring och vara förberedd när den kommer, även när den inte är självvalt.

Framtidens kollektivtrafik idag

Framtidens kollektivtrafik idag