All in Del 3 (3)

Vad jag önskar jag lärt mig som barn - Sista delen

“Mindfulness är ett fint ord för att lägga ifrån dig mobilen, stänga av TV:n, titta ut genom fönstret och känna efter hur din kropp känns och iaktta dina tankar. Det handlar om att simulera den stillhet (tristess) våra förfäder regelbundet upplevde och den våra kroppar och hjärnor fortfarande behöver. För det är i det tomrum, när tjattret i våra hjärnor tystnar, som nya tankar tänks och hinder vittrar sönder.”