Logistiker och andra osynliga hjältar

Logistiker och andra osynliga hjältar

När logistik fungerar riktigt bra så märker du den bara genom att du har känslan av att allt flyter på utan någon direkt förklaring. När dina gäster kommer för sent till den avtalade middagen, ditt flyg är överbokat, högar av prylar befinner sig på fel ställe eller det där viktiga brevet som du väntade på inte infinner sig som utlovat i brevlådan letar vi däremot snabbt efter en syndabock. I sin bok "Moving Mountains - Lessons in Leadership and Logistics from the Gulf War" beskriver Lt. General William G. Pagonis detta med orden:

"Logistics is traditionally an unglamorous and under appreciated activity...... it is only when the tanks run out of gas that people go head-hunting for the logisticians."

Trots detta är det något otroligt fascinerande med utmaningen att få allt att flyta. Det är som att bygga med klossar och ha möjligheten att bygga en fantastisk skapelse, men där allt också kan raseras av en saknad bit. För att ta ett exempel på ett komplext logistiksystem som vi sällan tänker på räcker det att gå till närmaste sjukhus.

De flesta av oss har starka associationer till sjukhus. Vi associerar dem med känslan av hjälplöshet, speciella dofter, lyckan av att få en ny familjemedlem, mystik, uniformer, ljuder från maskiner och fotriktiga skor. Förutom allt detta så är sjukhus också som små samhällen. De flesta av oss tänker främst på patienter, prover, vårdpersonal, mottagningar och köer. Bakom denna yttre fasad döljer sig dock så mycket mer.

För att ett sjukhus skall fungera och möjliggöra produktion av högkvalitativ vård behövs rena kläder till personal och patienter, lakan till sängar, mediciner till patienter, sterilt material till operationsenheter, mat till patienter, anställda och besökare, post behöver cirkulera mellan avdelningarna och prover transporteras till och från laboratorier och mottagningar. Förutom detta skall avfall och återvinningsfraktioner hanteras, stickande och skärande material transporteras så väl som gastuber, vätskevagnar och smutsiga textilier. Städpersonal skall besöka varje vrå av sjukhusets lokaler, hantverkare skall serva och reparera lokaler och maskinell utrustning, patienter behöver transporteras på britsar eller i sängar.

Med andra ord är det otroligt mycket som skall klaffa en helt vanlig dag på ett sjukhus för att allt skall funka och det är många som är delaktiga i denna bedrift. Visst utgör vårdpersonalen en unik resurs i denna ekvation, men förutom dem finns det så väldigt många fler hjältar på sjukhus som sällan får äran av allt engagemang de lägger ner på sitt jobb. Vilken nytta kan man t.ex. ha av en operationssal där allt material och all personal som krävs för ett ingrepp är på plats men lokalen inte har blivit städad?

Låter det utmanande att få logistiken att funka? Absolut.

Är det glamoröst? Sällan.

Gör det skillnad? Ja, som logistiker kan du ofta göra en enorm skillnad. Många organisationer är fullt fokuserade på sin huvudprodukt/-tjänst vilket medför att det är vanligt att det finns många enkla vinster att uppnå med förändrad logistik.

 

 

Del 1 - Har ditt yrkes-jag vuxit upp?

Del 1 - Har ditt yrkes-jag vuxit upp?

Är du produktiv, eller bara upptagen?

Är du produktiv, eller bara upptagen?