All in De 2 (3)

Vad har du åstadkommit i år?

För mig kändes utvecklingssamtalen, de mål som sattes och uppföljningen som gjordes mer som en ritual som företaget bestämt att vi skulle genomföra, snarare än något som faktiskt gav mig riktning och stöd. Det var mitt första riktiga jobb och detta inte var den första processen som gav oklart värde så jag tänkte att ”det är kanske så här det är att arbeta?”.