Anmälan till kursen Datadriven kollektivtrafik är nu öppen!

mesh-1209426.jpg

Datadriven Kollektivtrafik

En kurs för dig som vill lära dig enkla verktyg för att skapa mer värde med den data du redan har

(Om denna kurshemsida är uppe betyder det att vi fortfarande tar emot anmälningar till kursen.)

Kursmål

Deltagarna i programmet utvecklar sina kunskaper kring vad datadriven kollektivtrafik är, vilka möjligheter det innebär och vilka steg de själva kan ta i sin verksamhet för att röra sig mot Datadriven kollektivtrafik


Programöversikt

Kursen täcker först vilka förändringar som påverkar kollektivtrafiken idag, hur nu-läget ser ut i svensk och nordisk kollektivtrafik och vilka utmaningar som är speciella för kollektivtrafiken.

Genom att sedan arbeta med inspiration från andra liknande brancher och case från kollektivtrafiken läggs en grund för vidare förståelse av de utmaningar som stegen mot datadriven kollektivtrafik innebär. Kursen kommer också att visa på oväntade områden som ett datadrivet angreppsätt kan skapa stort kundvärde.

Avslutningsvis går kursen in på konkreta modeller och hjälpmedel för hur deltagarna kan börja ta konkreta steg mot datadriven kollektivtrafik i sina organisationer.


Kursinformation

Datum: 18-19 november 2019
(Kursen startar kl 10 den 18:e och slutar kl 16 den 19:e)
Kurslängd: 2 dagar
Språk: Svenska
Plats: Samtrafikens kontor, Kollektivtrafikens hus, Centralplan 3, Stockholm
Kursledare: Marcus Weiland och Henrik Nilson
Kontakta oss gärna om du har några frågor, antingen via LinkedIn ovan eller via mejl.


Målgrupp

Personer som är starkt engagerade i att utveckla det kollektiva resandet, att göra resandet i städer och på landsbygden enklare och mer hållbart. Kursen riktar sig till dig som vill lära dig hur data kan bli motor för att ge kunderna en bättre tjänst till lägre kostnad, även inom oväntade områden.

Du kan arbeta som konsult, leverantör, operatör eller hos någon av kollektivtrafikmyndigheterna i norden (kursen ges på svenska). Du kan också arbeta hos några av de nya aktörerna inom kollektivt resandet och vill förstå mer av utmaningarna hos den offentligt finansierade trafiken och hur ni bättre kan samarbete. Du kan arbeta med strategiska så väl som operativa frågor.

Detta är inte rätt kurs för dig om du vill lära dig de senaste teknikerna kring AI, dataanalys, optimering osv. Denna kurs fokuserar mer på vilka värden tekniken ger och hur du kan hjälpa din organisation bli mer datadriven.


Schema

Dag 1

  • Vilka förändringar påverkar kollektivtrafiken idag, hur ser nuläget ut och hur ser konkurrensen ut

  • Konflikter med existerande arbetssätt

  • Utvecklingsvägar och inspiration för en data-driven verksamhet

Dag 2

  • Ny modeller och verktyg för att öka digital mognad

  • Arbete med fall från verkligheten

  • Vad krävs för att ta ett steg för er i trappan mot datadriven kollektivtrafik

Pris

Ordinarie pris: 15 700 kr (exkl moms)
Early bird pris till 18e oktober: 13 900 kr (exkl moms)

MarcusHenrik-bild v3.png

Kursledare

Både Marcus och Henrik har lång erfarenhet som lärare, workshop- och kursledare. Henrik har hållit kurser för flygbolag kring personalplanering över hela världen och, innan han var CIO på Västtrafik, arbetade han som management konsult där workshopar och utbildning var en naturlig del av hans vardag. Marcus, som tidigare var strategichef på Samtrafiken, har de senaste året hållit flera kurser kring hur AI kan användas för att utveckla din affärsmodell.

Fyll i formuläret nedan och skicka in din anmälan

Namn *
Namn
Allmänna villkor *

Allmänna villkor för anmälan till kursen

En bekräftelse skickas via e-post inom 24 timmar från att vi tagit emot din anmälan. Vi skickar faktura på kursavgiften 14 dagar innan kursstart. Vid lågt kursdeltagarantal förbehåller vi oss rätten att ställa in det aktuella datumet och meddelar snarast alla anmälda via e-post.

Avbokning

Avbokning kan göras upp till 28 dagar innan kursstart. Återbud inom 14-27 dagar innan kursstart debiteras med halv avgift. Om du får förhinder får du gärna skicka en ersättare som tar din plats.
Kursen är ett samarbete mellan Curative och Create Flow Sweden

Logga färg.png